‘De gemeente Langedijk is een Millenniumgemeente. De gemeente kan daar samen met de door haar gesubsidieerde instellingen en het lokale bedrijfsleven een voorbeeldfunctie in nemen. Gebeurt dit volgens jou voldoende?’ Dat was de vraag van SSL-directeur Teun van Etten aan ChristenUnie-raadslid Erica van As. Dit is haar antwoord:
Erica - 1
“Dat Langedijk in 2008 Millenniumgemeente werd, was op initiatief van de ChristenUnie en later ook het CDA. De gemeenteraad stemde gelukkig voor, ondanks het feit dat het college ons idee niet met open armen ontving. Door die scepsis van het college, is de vraag die Teun stelt een hele terechte. Ik vertaal de vraag maar even naar de voortrekkersrol van de gemeente.
Op de site van de gemeente is niet direct te zien dat Langedijk Millenniumgemeente is. Da’s natuurlijk jammer, want daar begint het. Dat er in Langedijk zoveel gebeurt op het gebied van de millenniumdoelen is, vrees ik, niet te danken aan de gemeente zelf, maar aan het bijna niet te stuiten enthousiasme van het Comité van Aanbeveling en de werkgroepen. Ook de opstelling van het bedrijfsleven is fantastisch. De gemeente blijft daar, tot mijn spijt, bij achter. De millenniumdoelen lijken niet ‘tussen de oren’ te zitten. Duurzaamheid in het bedrijfsleven zou gewoon op de agenda van elk overleg tussen gemeente en bedrijfsleven moeten staan, inclusief concrete afspraken. Eerlijk handel zou je mee kunnen wegen bij aanbestedingen. Instellingen die subsidie krijgen van de gemeente, zou je kunnen vragen hoe zij denken bij te kunnen dragen aan de Millenniumdoelen. Dus, Teun, die voorbeeldfunctie van de gemeente kan veel beter. Werk aan de winkel!”

Erica, op de foto vereeuwigd voor haar woning in Zuid-Scharwoude die van zonnepanelen is voorzien, geeft het virtuele stokje door aan de voorzitter van de Raad van Kerken in Langedijk, J.A. de Boer. Haar vraag aan hem: leven de millenniumdoelen ook in de kerken van Langedijk? En neemt de Raad van Kerken daar initiatief in of gaat ze dat doen?