Inspiratie Avond

Op donderdag 6 april organiseert Millenniumgemeente Langedijk in De Geist in Sint Pancras een inspirerende bijeenkomst over armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Bezoekers zijn van harte welkom om hierover mee te praten. De avond duurt van 19.30 tot uiterlijk 22.30 uur en is vrij toegankelijk.

De acht millenniumdoelen uit het jaar 2000 zouden in 2015 zijn gerealiseerd. Helaas zijn deze niet helemaal waargemaakt. Daarom hebben de Verenigde Naties zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Dat moet binnen vijftien jaar wereldwijd leiden tot verregaande aanpak van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Vier ontwikkeldoelen

De vrijwilligers van Millenniumgemeente Langedijk willen komende jaren vier van de zeventien doelen realiseren. Dat moet een duurzame leefomgeving voor iedereen opleveren. De vier geselecteerde doelen zijn:

·         Geen honger

·         Schoon drinkwater en sanitair

·         Betaalbare en duurzame energie

·         Verantwoorde consumptie

Inspiratieavond

Op donderdag 6 april organiseren we een bijeenkomst waar we belangstellenden informeren over onze aanpak. Via een interactief programma willen we  bezoekers enthousiast maken om daar aan bij te dragen. Dat kan op vele manieren: door je eenmalig in te zetten, maar ook door periodiek te helpen bij de organisatie van verschillende evenementen. Elke steun is welkom.

Ook meedoen

Op 6 april leggen we uit welke plannen we hebben, hoe we die de komende jaren gaan invullen en welke mensen we daarvoor nodig hebben. Ons doel van die avond is nieuwe vrijwilligers aantrekken die samen met ons werken aan de realisatie van (een van de) vier ontwikkeldoelen in deze regio. Dus heb je het goed voor met de Langedijker gemeenschap en wil je je inzetten om de wereld een beetje beter te maken? Kom dan op 6 april om 19.30 uur naar De Geist en laat je inspireren! Of deel jouw ideeën met ons over het inrichten van een betere, meer duurzame samenleving.

Laat ons weten of je komt!