140914 Poster WC gereed kleinNa het succes van het eerste project, waarbij samen met de dorpsbewoners van Gorgora in Ethiopië een bron met schoon drinkwater hebben aangelegd, is als tweede project een toiletgebouw bij de kleuterschool in dat dorp gebouwd. De kinderen hoeven daardoor niet langer achter de school hun behoefte hoeven te doen.

Het toilet is dit voorjaar gebouwd. Ook nu zijn de werkzaamheden uitgevoerd door de plaatselijke bewoners en is het materiaal gekocht in de regio. Het toilet is een aanwinst voor de school en heeft mede als doel het verbeteren van de hygiëne. Daarom wordt tijdens de lessen gewezen op het belang van goed handenwassen. Zo leren de dorpelingen via de leerlingen  dat ziektes door een betere hygiëne voorkomen kunnen worden.

De bouw van het toiletgebouw is het tweede gezamenlijke project van gemeente Langedijk en het Ethiopische dorp Gorgora. Het is mede mogelijk gemaakt door de sponsorloop van de leerlingen van CSG Jan Arentsz in Langedijk. De gemeenschap van Gorgora is blij met de initiatieven vanuit de gemeente Langedijk om de leefomstandigheden bij hun te verbeteren.

De Werkgroep Internationale projecten gaat enthousiast door om in nauw overleg met Gorgora nieuwe projecten aan te pakken. Die projecten moeten de Langedijker bewust maken dat voor ons vanzelfsprekende zaken als drinkwater en een toilet in ander gedeelte op deze wereld iets heel bijzonder is. Een project waar wij onze komende tijd sterk voor gaan maken is het tegengaan van erosie door het aanplanten van een bos. Hou de website www.millenniumgemeentelangedijk.com in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Wil je ons ondersteunen of meer weten, mail dan naar klbalder@concepts.nl.