“Heeft de bouwcrisis invloed heeft op de ontwikkeling van duurzaam bouwen?” was in november 2011 de vraag van Dick ten Bruggencate in de vorige aflevering van de Millennium Marathon. Het antwoord van De Geus Bouw in Broek op Langedijk volgt binnenkort. Omdat de Millennium Marathon tot stilstand dreigde te komen, is de vraag ook voorgelegd aan directeur Lawrence Bosschaart van Bink Bouw. Dit is zijn antwoord: 
BinkBouw-Sta
“Sinds 2008 is als gevolg van de economische crisis de productie in de bouw sterk teruggevallen. Dit geldt zowel voor de particuliere bouw, de bedrijfsmatige panden als werkzaamheden voor professionele opdrachtgevers. Na een aantal oplevingen in afgelopen jaren is er nog steeds geen continue stijgende lijn merkbaar in onze markt. Hierdoor zijn niet alleen de prijzen onder druk komen te staan, maar ook de factor duurzaam bouwen.
De laatste twintig jaar heeft het duurzaam realiseren van bouwprojecten een hoge vlucht genomen. Dit werd door de gehele bouwketen goed ontvangen en is naar mijn idee noodzakelijk als het gaat om toekomstvisie op/in de bouw. De gemeente Langedijk is hier mede voorloper in geweest door de duurzame wijk MayerslootWest-1 in Zuid-Scharwoude te ontwikkelen. Duurzaam ontwikkelde woningen is de voorwaarde geweest voor de gunning van het aan te besteden project.
Als gevolg van de economische crisis hebben financiële instellingen en de Autoriteit Financiële Markten hun regels verder aangescherpt. Daarmee wordt de financieringsruimte voor z‘Sleutelwoorden: vertrouwen en expertise’ owel particulieren als bedrijven krapper. Dit heeft gevolgen voor de investerings- en bestedingsruimte bij potentiële klanten. Daarbij komt dat nieuwbouw ook extra conjunctuurgevoelig is. De tijd tussen de koop van een nieuwbouwwoning en oplevering is uiteraard langer dan bij de bestaande bouw. Die langere realiseringstijd brengt meer risico’s met zich mee waardoor potentiële kopers van nieuwbouwwoningen sneller afhaken.
Veel ontwikkelaars en aannemers zijn op de crisis ingesprongen door te proberen potentiële opdrachtgevers hetzelfde te leveren voor minder geld en het product te realiseren in een kortere tijd. Dit kan niet alleen door de realisatieprijs te drukken, het heeft ook negatieve effecten op de duurzame producten en realisatie van kwalitatieve bouwprojecten.
Ik pleit er nog steeds voor om voor de realisatie van een bouwproject een zorgvuldige voorbereiding te kiezen en de expertise van de hele bouwketen te gebruiken. Vanaf de initiatieffase dient er een bouwteam te worden gevormd, waarin zowel opdrachtgever als architect, constructeur, adviseurs, maar ook aannemer en gespecialiseerde onderaannemers in plaatsnemen. Met dit team kan een project gerealiseerd worden dat zowel budgettair, logistiek, kwalitatief als duurzaam aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Een essentiële voorwaarde is wel dit in korte termijn voor elkaar te krijgen.
Projecten moeten uiteraard aan alle bouwvoorschriften voldoen, leiden tot een betere Energie Prestatie Norm (EPC) en gepaard gaan met het gebruik van duurzame, FSC-gekeurde materialen.”
Onderling vertrouwen en expertise binnen het projectteam zijn de belangrijke sleutelwoorden. Deze basis werkt alleen als de klant vertrouwen heeft in het totale team, met het doel te komen tot een product wat aansluit op de wensen van de opdrachtgever. Ook bouwteamleden dienen elkaar aan te vullen met de expertise op hun gebied.
Wij trachten deze werkwijze in de huidige markt te bewerkstelligen. Het doel: projecten op een duurzame manier realiseren, waarbij de kosten in de hand gehouden worden. Vertrouwen is 1, duurzaam bouwen is 2. Daar is iedereen voor nodig. Ik ben zeker klaar voor!” 

Op zijn beurt stelt Lawrence Bosschaart een vraag aan Frank Bakker van Bakker Schoon Makelaardij: hebben de ontwikkelingen op de woningmarkt invloed op de vraag naar woningen met een gunstig energielabel?