SDG 2015Tijdens de bijeenkomst  van het platform van Bewustwording op 14 januari jl.  informeerde Ans Ursem  (Fair Business) ons over de VN-millenniumdoelen 2015 zoals de VNG deze aan de gemeenten zal voorleggen. 

  1. Duurzame ontwikkeling en advies aan de gemeente, initiatieven faciliteren en ondersteunen.
  2. Gemeente geeft het goede voorbeeld en pakt duurzaamheid aan. Denk hierbij aan duurzaam inkopen, vastgoed, energie verbruik en afvalketen beheersing.
  3. Ambitie in 2035 klimaatneutraal te zijn als gemeente.
  4. Streven naar coherentie in duurzaamheidsbeleid.
  5. Stimulering duurzaamheid door criteria bij subsidie verstrekking.
  6. Kennis en ervaring delen.
  7. Uitwisseling  internationaal ambtenaren.
  8. Benchmark waar je als gemeente staat en biedt transparantie en communicatie  hierover.

De Millenniumdoelen krijgen een nieuwe naam in 2016: Sustainable Development Goals. De doelen blijven van groot belang bij de definitie en stimulering van een betere wereld, voor iedereen!

Millennium Gemeente Langedijk gaat hier zeker mee door!

Voor meer informatie over de nieuwe Sustainable Development Goals, download de onderstaande PDF bestanden

Ook is er op 3 februari een regionale actie bijeenkomst in Hoorn over deze nieuwe doelen