WAT WIJ DOEN

Ons doel

Langedijk4GlobalGoals zet zich lokaal en regionaal in om haar inwoners, ondernemers en belanghebbenden te stimuleren en te activeren de Global Goals te realiseren. Dit ter bevordering van een duurzame leefomgeving voor iedereen, nu en in de toekomst.

Langedijk is actief voor  6 Global Goals

SDG-icon-NL-RGB-07

Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. Maar tegelijkertijd is energie ook een van de grootste problemen van deze eeuw. We halen te veel energie uit kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken een keer op en de brandstof veroorzaakt klimaatverandering. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie

SDG-icon-NL-RGB-11

De helft van de wereldbevolking, zo’n 3.5 miljard mensen, woont in de stad. Maar alle steden bedekken slechts drie procent van al het landoppervlakte. Toch gebruiken al die stedelingen zo’n 60 – 80 procent van alle energieconsumptie. In de toekomst moeten steden dankzij innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief  schoon drinkwater, huisvesting, energie en transport.

SDG-icon-NL-RGB-12

Het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd. Het kleine percentage aan drinkwater – maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – moet minder vaak vervuild en verspild worden. En de voedselverdeling moet veel beter worden: bijna 800 miljoen mensen hebben honger, terwijl ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, geen bord bereikt. Daarom moet voedselverspilling voorkomen worden.

SDG-icon-NL-RGB-13

De opwarming van de aarde heeft invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd. Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Daardoor smelt het Poolijs en stijgt het zeeniveau. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat landen de opwarming van de aarde onder de twee graden houden

SDG-icon-NL-RGB-15

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Ze zijn onder meer belangrijk voor de voedselveiligheid en beschermen de biodiversiteit. Jaarlijks verdwijnt 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land. Dat tast de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede

SDG-icon-NL-RGB-17

Om in 2030 deze doelen te halen, moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. Duurzame ontwikkeling is gebaseerd op partnerschap tussen gemeenschappen. Daarvoor zijn gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen nodig

DOE MEE

Deel de Global Goals

Hoe meer mensen de nieuwe Global Goals leren kennen, hoe succesvoller het initiatief zal zijn. Maak de Global Goals daarom bekend, hang ze op het prikbord van je bedrijf, in de klas, bij je sportvereniging, in winkelcentra, kortom, op alle plekken waar veel mensen komen.

Deel deze video, de Global Goals afbeeldingen etc.

Samen kunnen we dit waar maken. Voor iedereen, overal!

Langedijk4GlobalGoals

Supports

Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens.

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in de gemeente Langedijk winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties.

Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting.

Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de 13e keer georganiseerd op zaterdag 28 oktober 2017.

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn.

Het Repair Café brengt daar verandering in!

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig.

Alle informatie over de Global Goals