WebBanner-doemee-2020-JPG

Normaliter organiseert Langedijk4GlobalGoals in de nacht dat de zomertijd overgaat naar de wintertijd, een vaartocht door en een wandeling langs het Oosterdelgebied. Daarmee geven we jarenlang ene aansprekende invulling aan de Nacht van de Nacht. Dit jaar gaan die activiteiten niet door vanwege de coronavoorschriften. Er is wel een alternatief: een fietstocht door en langs Langedijk waarin we op zoek gaan naar lichtvervuiling en lichthinder.

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht. Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden. Beide hebben gevolgen voor de natuur en kosten energie. Reden om daar eens kritisch naar te kijken. Overvloedige verlichting in de nacht veroorzaakt ecologische schade. Nachtverlichting, zoals verlichting van snelwegen en straten, gebouwen, objecten en assimilatieverlichting in de glastuinbouw, kan het biologische dag- en nachtritme van mensen en dieren verstoren. Planten worden erdoor beïnvloed in hun groeiwijze. Ook astronomische waarnemingen worden erdoor bemoeilijkt.

Lichthinder wordt onder meer veroorzaakt door verkeerde plaatsing van lichtbronnen, te hoog vermogen van de lichtbronnen, te veel lichtbronnen of door het te lang laten branden van lichtbronnen. Naast de overlast kost het ook geld vanwege de verspilling van energie.

Fiets mee

We zijn benieuwd welke lichtbronnen er in de nachtelijke uren in en rond Langedijk te zien zijn. Daarom houden we dit jaar op zaterdag 24 oktober een fietstocht door het donker. De aftrap is om 19.30 uur bij stichting Veldzorg aan de Dorpsstraat 86 in Broek op Langedijk. Vanaf 20.00 uur fietsen we door diverse wijken in Langedijk en langs het industrieterrein van Heerhugowaard. Rond 22.00 uur eindigen we bij winkelcentrum Broekerveiling. Wie wil meefietsen, kan zich aanmelden via info@langedijk4gg.nl. Deelname is voor eigen risico en je fietsverlichting moet die avond wel aan! Bij harde regen blazen we de tocht overigens af!

Raakvlakken met twee doelen

Aandacht voor lichtvervuiling en lichthinder hebben raakvlakken met twee van de zes doelen die Langedijk4GlobalGoals nastreeft, te weten: Klimaatacties (doel 13) en Leven op het land (doel 15). Om onze acties te realiseren, maken we gebruik van vrijwilligers en werken we samen met een groot aantal lokale bedrijven en diverse maatschappelijke instanties. Met als uitgangspunt dat iedereen op zijn eigen wijze een duurzame bijdrage kan leveren aan de lokale samenleving.

Wil je ook een betere wereld en heb je aansprekende ideeën hoe dit te realiseren, meld je dan bij ons aan via info@langedijk4gg.nl. Samen bekijken we dan op welke manier jij je kunt inzetten voor een duurzame wereld