bauer-559205_1280Na de succesvolle projecten ‘Geef Gorgora vers water’ in 2013 en de plaatsing van het toilet bij de kleuterschool van Gorgora in 2014, wordt nu gewerkt aan een vervolgproject. De werkgroep Internationale projecten participeert daarvoor met theater De Sluis! tijdens Koolsail 2015. We benaderen daarvoor sponsoren om dit evenement te financieren. De opbrengst gaat naar goede doel, onder andere het nieuwe project in Gorgora.

Voor 2015 is gekozen voor een groenproject in Gorgora in Ethiopië. Gorgora heeft een groot probleem: al het bos ten zuiden van Gorgora is de afgelopen 50 jaar gekapt. De oorspronkelijke rijke fauna is vrijwel geheel verdwenen. Daardoor wordt water niet meer vastgehouden en staan beekjes het grootste deel van het jaar droog. Behalve in de regentijd, dan voeren de beken in korte tijd veel water af waarbij veel vruchtbare grond wegspoelt naar het aanliggende Tanameer.

Het plan voorziet in de aanleg van 10 hectare multifunctioneel bos op de kale heuvels ten zuiden van Gorgora. Daarmee worden de volgende doelen nagestreefd:

–          Herstel natuurwaarden (inheemse bomen, vogels, zoogdieren);

–          Erosiebestrijding, bescherming van de bodem en rivierbeddingen;

–          Bestrijden exoten (Lantana);

–          Houtproductie voor het dorp om bosvernietiging elders te verminderen;

–          Bewustwording natuur- en milieubehoud bij bewoners Gorgora;

–          Werkgelegenheid voor de dorpsbewoners (vier personen = vier gezinnen voorzien in levensonderhoud;

–          Aantrekkelijk landschap voor toeristen en recreanten.

Ook al is met dit groenproject niet het gehele hout- en erosieprobleem opgelost, door het project verwachten we wel toenemende bewustwording van de dorpsbewoners. Ze zien met eigen ogen dat het bos kan worden hersteld en dat houtproductie op duurzame wijze kan plaatsvinden. We proberen de mensen die momenteel hout kappen, deelgenoot te maken van het project. Mogelijk zijn zij te motiveren om over te gaan tot een meer duurzame wijze van houtproductie.

Er is veel overleg nodig om de bosaanplant op een toekomstbestendige manier uit te voeren. Het planten van bomen zonder de juiste nazorg en zonder afspraken met de relevante partijen (overheid, dorpsraad, agrariërs, beheerders) is zinloos. Binnen één of twee jaar is het bos dan weer verdwenen. Een belangrijk onderdeel van het project is dan ook een verkennende fase waarin het plan wordt voorgelegd aan relevante partijen. Deze verkenning moet leiden tot een voorstel dat kan rekenen op steun van de lokale bevolking en de Ethiopische regering.

Deze verkennende fase wordt voor eenderde deel door Millennium  Gemeente Langedijk gefinancierd. Het gaat om een bedrag van € 1276. De andere deelnemende partijen zijn Tim & Kim Village en Impulsis/Kringloopwinkel’.

Voorjaar 2015 volgt het plan van voorbereiding en najaar 2015 het plan van uitvoering; al met al een prachtig project met voor de bewoners van Gorgora het vooruitzicht van dorre woestijn naar groene oase.