Piet GlasWim Meijer is benieuwd naar de vorderingen rond de uitbreiding van het windmolenpark tussen Langedijk en Schagen. Piet Glas weet daar alles van. Hij is beroepshalve actief op het gebied van de verduurzaming van overheidsgebouwen én bovendien betrokken bij  het bestuur van de Allemanskerk. Dat is de eigenaar van een deel van de grond waarop de windmolens komen.

“Het grote publiek in Europa is er inmiddels van overtuigd dat de totale voorraad fossiele brandstoffen niet oneindig is. Mede om die reden is er een toenemende interesse voor alternatieven, zoals wind-, zonne- en geo-energie (aardwarmte). Dat zijn nagenoeg onuitputtelijke bronnen. De techniek om dat grootschalig toe te passen, staat echter nog in de kinderschoenen. Bovendien is er wereldwijd een enorme voorraad steenkool. Slecht voor het milieu vanwege de CO2-uitstoot, maar goedkoop te winnen en massaal aanwezig. Dat maakt dat de commerciële toepassing van alternatieve energie moeilijk van de grond komt. Als we ons niet vooral door economische motieven laten leiden, kunnen we goed leven met behulp van alternatieve energie. Daarbij is windenergie in deze streek de beste optie. Het levert meer op dan zonne-energie omdat het jaarlijks aantal effectieve zonuren (1000) veel lager is dan het aantal winduren (2500).”

“Om dat aan te tonen, willen we extra windmolens plaatsen in het lokale windpark tussen Oudkarspel en Warmenhuizen. De benodigde grond is ooit door de kerk verkregen uit een legaat. Het plan is om drie windmolens te beheren. Die zijn elk goed voor 1,7 miljoen kWh, genoeg energie voor 485 huishoudens per jaar. Daarover is drie jaar lang intensief overleg met de provincie en de gemeente geweest. Die fase is nu achter de rug en de plannen zijn bijna uitgewerkt. Uitgangspunt is een samenwerkingsverband tussen de verschillende tuinders en grondeigenaren. Die gaan uiteraard zelf gebruikmaken van de stroom, de rest willen ze leveren aan lokale afnemers. Het wachten is nu op de vergunningen. Zodra die er zijn, kunnen de molens worden geplaatst en aangesloten op het elektriciteitsnet. We leveren dan honderd procent groene stroom die in eigen regio is opgewekt. Duurzamer kan het niet.”

Piet Glas  stelt voor dat in de volgende uitgave Arjan en Dorothea Kroon ingaan op de vraag hoe zij in hun biologisch tuinbouwbedrijf de groei van het onkruid in de hand houden.