Op 20 februari reizen  Joshua Dekker en Sanne de Jong, beiden inwoner van de gemeente Langedijk, af naar Kenia voor een bijzonder 10-daags project. Sanne als leerling van het Jan Arentsz Alkmaar en Joshua als docent Aardrijkskunde. Samen met 2 docenten en 11 andere leerlingen van de school uit Alkmaar gaan zij dit avontuur aan. De uiteindelijke bedoeling van deze reis is om beter onderwijs te creëren, juist voor de kansarme kinderen op het platteland  van Kenia.

Sanne ( 16 jaar):  “ Dit is een bijzondere ervaring voor mij op zo’n jonge leeftijd. Ik vind het belangrijk dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen en ook is het belangrijk om me bewust te worden van hoe het er in Kenia aan toegaat op school. Welvaart is niet overal vanzelfsprekend. Als ik terugkom in Nederland wil ik me zeker verder gaan inzetten voor dit project en mijn ervaringen delen met anderen.”

Het project GoingGlobal van de stichting Edukans bestaat uit het uitwisselen van leerlingen uit Nederland naar Kenia en het bewust worden van het grote verschil tussen arm en rijk. Het fondsenwerven vanuit betrokkenheid van de leerlingen is de grote spil hierin; met het geld worden de scholen duurzamer gemaakt.  Op 5 aandachtspunten wordt de nadruk gelegd, waarbij de leeromgeving,  het leerproces en gekwalificeerde docenten de meest voor de hand liggende aandachtspunten zijn. Maar Edukans gaat verder en zorgt voor een goed schoolmanagement én betrekt de ouders van de leerlingen bij het leerproces. Dit laatste is misschien wel het meest belangrijk aangezien veel ouders in ontwikkelingslanden het nut van het naar school gaan niet inzien en vinden dat hun kinderen beter kunnen helpen met het werken op het land of het helpen in het huishouden. De school die bezocht gaat worden is de Girls Primary School in Chesta, op anderhalve dag reizen van de hoofdstad Nairobi.

Joshua: “Onderwijs is essentieel, zonder onderwijs is ontwikkeling bijna niet mogelijk. Het is belangrijk dat ieder kind naar school kan, maar ook naar school gáát. Vooral voor meisjes is het niet vanzelfsprekend dat de basisschool afgemaakt wordt, als er al aan begonnen wordt, en is het dus zaak de ouders te overtuigen van het belang van goed onderwijs. Ik hoop mijn steentje hieraan bij te kunnen dragen. Uiteraard weet ik wel dat ik het verschil niet kan maken in mijn eentje, maar als we allemaal een beetje helpen komen we een heel eind. Ik ben dan ook erg blij met de sponsoring van de millenniumwerkgroep!”

Wilt u meer informatie, op de hoogte blijven van het reisverhaal, of wilt u zelf een kleine bijdrage leveren dan  kunt u zich aanmelden via http://csgjanarentsz.inactievooredukans.nl