Op 30 april bezochten drie vertegenwoordigers van Millenniumgemeente Langedijk het seminar ‘Think Global, Act Local !’; een evenement voor raadsleden, bestuurders en inwoners van Nederlandse gemeenten.

Er werd teruggeblikt op de successen van de Millennium Gemeente campagne, waar 160 gemeenten deel van uitmaken. Ook werd vooruit gekeken naar de nieuwe wereldwijde doelen na 2015: de Sustainable Development Goals.
Sprekers als Jan Terlouw en Marloes Borsboom,wethouder in Rijswijk en lid van de Commissie Europa & internationaal van VNG vertelden inspirerende verhalen tijdens de gezamenlijke sessie. Daarna verdeelde de groep zich over verschillende deelsessies. Namens Millennium Gemeente Langedijk hield Vera een pitch van 7 minuten over  “Best Practice Bekerstreet”. Diverse bezoekers wilden na afloop meer informatie over dit initiatief. Daarnaast wisselden we ideeën uit met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam . Zij hebben ruime ervaring met duurzaamheid en initiatieven die vanuit de gemeente werden ondernomen. Het was een geslaagde bijeenkomst.