in 2015

in 2015

In het jaar 2000 spraken alle lidstaten van de Verenigde Naties af om de armoede in de wereld te bestrijden. Hiervoor stelden ze acht doelen op, de zogenoemde Millenniumdoelen.
Volgend jaar, in 2015, lopen deze af. Zijn alle doelen bereikt?
De komende twee weken bespreken we van maandag tot en met donderdag elke dag één doel.
Vandaag doel 3: Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten.
Daarvoor spreken we Ireen Dubel, senior adviseur vrouwenrechten bij ontwikkelingsorganisatie Hivos. TVEenvandaag neemt de huidige 8 millenniumdoelen onder de loep. Vandaag Millenniumdoel 3 – dezelfde rechten voor mannen en vrouwen.
(Bron: TVEenvandaag)
Lees vooral verder:
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/52988/hoe_staat_het_met_de_millenniumdoelen_gelijke_rechten