December 2014 – Het leven bestaat uit keuzes maken. Soms nemen we die bewust en weloverwogen, soms onbewust en spontaan. Maar elke keuze heeft een gevolg. Die pakken de ene keer beter uit dan een andere keer, blijkt achteraf. Daar leer je van. Dat betekent overigens niet dat hoe vaker je keuzes maakt, des te meer je leert. Zo simpel steekt het leven nu ook niet weer in elkaar.

Millenniumgemeente Langedijk heeft indertijd bewust keuzes gemaakt op basis van de millenniumdoelen. In 2000 spraken 189 wereldleiders acht doelen af waardoor vóór 2015 armoede, ziekte en honger wereldwijd ver teruggedrongen zouden zijn. Langedijk koos voor drie van de acht doelen, namelijk: uitbannen van extreme armoede en honger; meer mensen in een duurzaam leefmilieu en eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp. Om dat uit te dragen, zochten ze een bekend gezicht. De keuze daarvoor viel op mij.

Vijf jaar lang heb ik het ambassadeursschap voor Millenniumgemeente Langedijk bekleed. Ik vond het een eer dat ik daarvoor ben gevraagd en ik kan me uitstekend vinden in de doelstellingen. In vijf jaar hebben we veel bereikt. Armoede, ziekte en honger zijn helaas nog lang niet de wereld uit. Maar de voornemens uit het jaar 2000 en de keuzes in Langedijk hebben wel geleid  tot bewustwording. Niet alleen in ons dorp, ook landelijk. Want de helft van de Nederlandse bevolking woont inmiddels in een millenniumgemeente!

Na vijf jaar stop ik met mijn ambassadeursschap. Niet omdat ik niet meer achter de doelstellingen sta, maar omdat het tijd is voor andere activiteiten. Komende jaren richt ik me bewust op mijn werk. Als artieste maak ik gebruik van mijn ervaring en mijn capaciteiten. Daar werk ik serieus aan en hoop er mijn levenswerk van te maken. Dat geldt ook voor Millenniumgemeente Langedijk. Die zal komende jaren wellicht ook nieuwe wegen inslaan. We gaan dus beide gewoon door, maar volgen wel een andere route. Ook dat is een keuze!

Eind december volgt mijn laatste blog voor Millenniumgemeente Langedijk. Tot dan.