plan 2017
verslag

Afgelopen jaar stond in het teken van de vier nieuwe Global Goals. Die zijn in de plaats gekomen van de acht oorspronkelijke millenniumdoelen. De verschillende activiteiten van Millenniumgemeente Langedijk stonden allemaal in het teken van die vier nieuwe doelen. In het Jaaroverzicht 2016 lees je dat terug. De plannen voor dit jaar zijn opgenomen in het Werkplan 2017.