In de vorige editie van de Millennium Marathon stelde Gerben Swager de volgende vraag aan Dick ten Bruggencate, bekend van het tankstation in Broek op Langedijk: in hoeverre anticipeert hij op de uiteindelijke uitputting van fossiele brandstoffen? Dit is zijn (uitvoerige!) antwoord:

TenBruggencateSta

“Eerst een klein stukje historie over ons bedrijf en de brandstofverkoop. Mijn overgrootmoeder Maartje ten Bruggencate-Bak verkocht in 1890 al petroleum voor olielampen. Dat was nog in de tijd dat de benzine uit de aardolie werd verbrand, want men wist toen niet dat benzine ook als brandstof gebruikt kon worden.
In 1972 voorspelde de Club van Rome dat aardolie binnen twintig à dertig jaar op zou zijn. Hoe schaarser het product, hoe meer olieproducerende bedrijven op zoek gingen naar nieuwe velden. Er worden namelijk vandaag de dag nog steeds nieuwe olievelden ontdekt en dankzij nieuwe boortechnieken kunnen ze steeds meer velden bereiken. Maar mijn gevoel zegt me dat ook deze nieuwe velden over dertig à veertig jaar uitgeput zullen zijn en dat we een ander brandstofsoort zullen moeten hebben.

Zo lang mogelijk
Dat brengt me bij mijn antwoord op de vraag van Gerben Swager: de wereld zal de fossiele brandstoffen zo lang mogelijk gebruiken tot het óf onbetaalbaar wordt om ze te produceren óf er echt een vervangende brandstofsoort is gevonden. De vraag wat de brandstofsoort van de toekomst is, zal moeten worden beantwoord door de grotere oliemaatschappijen als BP, Exxon (Esso) of Shell. Zij hebben op dit moment echter nog geen antwoord op deze vraag. Dat betekent dat Ten Bruggencate, als lokale oliehandel, logischerwijs ook geen antwoord op deze moeilijke vraag heeft.
Wij houden natuurlijk wel de nieuwe brandstoftechnologieën nauwlettend in de gaten. Ik vind bijvoorbeeld dat de hybride auto met een elektromotor niet de oplossing voor de toekomst is. De batterijen van deze auto’s bevatten zeer veel zware metalen. Hierdoor zijn de fabricage en de sloop van deze auto’s zeer milieuvervuilend. Persoonlijk zie ik meer in waterstof als toekomstige motorbrandstof, met kernfusie als primaire energievorm voor de productie van waterstof. Als de wetenschap kernfusie veilig kan toepassen, is het energieprobleem uit de wereld en is het gelijk over met de CO2-uitstoot. Maar de toekomst zal moeten uitwijzen of men deze techniek toepasbaar kan maken.

Minder belastend
De oliemaatschappijen zijn natuurlijk wel continu bezig om hun motorbrandstoffen te verbeteren zodat ze minder belastend zullen zijn voor het milieu. Tegenwoordig verkopen wij op ons station alleen nog maar zwavelarme (10 ppm) benzine en diesel. En in 2005 introduceerde BP de Ultimate brandstoffen, die voor een betere verbranding en een lagere uitstoot van schadelijke stoffen zorgen. Daarnaast heeft BP het Target Nautral initiatief opgezet om het CO2-uitstoot van auto’s te verminderen. Dit initiatief is gebaseerd op drie pijlers: reduceren (minder rijden betekent minder CO2), vervangen (nieuwe autotechnologieën zorgen voor zuinigere auto’s) en neutraliseren (door CO2 elders te voorkomen of door CO2 uit de lucht te absorberen).
Voor de handel (klanten met een eigen tank) leveren wij sinds enkele jaren een brandstofadditief genaamd Traxx. Traxx zorgt ervoor dat een aantal dieseleigenschappen aanzienlijk worden verbeterd, zoals een extra smerende werking en een hogere cetaangetal, waardoor de uitstoot van schadelijke emissies aanzienlijk worden gereduceerd. De invloed van Traxx is uitgebreid onderzocht en hieruit blijkt dat gemiddeld 3,5 procent minder CO2 wordt uitgestoten dan de standaard diesels. Een bedrijf dat bijvoorbeeld jaarlijks 100.000 liter diesel verbruikt, stoot met Traxx 9.275 kg minder CO2 uit!

Flink verbeterd
De ontwikkeling van de motorbrandstoffen staat dus zeker niet stil. Motoren zijn al flink verbeterd ten opzichte van honderd jaar geleden. Toen richtte mijn opa, Ab ten Bruggencate, ons bedrijf op. Tegenwoordig werken mijn zoons, alweer de vierde generatie, ook in het familiebedrijf. Maar of de vijfde generatie, waaronder mijn kleinzoon Thijs (hij staat samen met mij op de foto), ook zijn boterham kan verdienen met de verkoop van fossiele brandstoffen, is maar zeer de vraag.”

Op mijn beurt zou ik graag de volgende vraag willen stellen aan Piet de Geus van de Geus Bouw: heeft de bouwcrisis invloed heeft op de ontwikkeling van duurzaam bouwen?