Handig dat Repaircafé!

Handig dat Repaircafé!

Hoe komt Margreet Kruk aan die handige mensen voor het nieuwe Repair Café, wilde Marieke Neesen-Barten van Lief Langedijk wel eens weten. De voorzitter van de werkgroep Duurzaam  Langedijk gaat daar graag op in.

 “Zorgvuldig omgaan met de aarde houdt voor mij in dat je verspilling moet zien te voorkomen. Waarom weggooien als je iets kunt hergebruiken? Dat geldt nagenoeg voor alles: kleding, eten, gebruiksmiddelen. De tijd van ‘het kan niet op’ is echt voorbij. Er is geen onuitputtelijke voorraad op aarde. Op basis van dat idee hebben we als werkgroep Duurzaam Langedijk een Repair Café opgericht. Dat vindt eenmaal per maand plaats in buurthuis De Geist in Sint Pancras. Het idee is dat inwoners van Langedijk er kleine klusjes kunnen laten uitvoeren. Bijvoorbeeld het herstellen van kleding of een nieuwe stekker aan een lamp laten zetten. De eerste bijeenkomst was een groot succes. In de toekomst willen we het aanbod uitbreiden, op termijn moet het Repair Café zelfstandig kunnen draaien. Maar het eerste jaar steunen we hen met raad en daad.”

In een Repair Café draait het allemaal om herstellen. Er is materiaal en gereedschap aanwezig om allerlei reparaties uit te voeren. Deskundige vrijwilligers doen het werk, de bezoekers worden daar overigens bewust bij betrokken. Het is dus beslist geen kwestie van afgeven en een uurtje later ophalen. “De opzet is dat bezoekers leren van de kennis en ervaring van de reparateurs. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Kennis wordt overgedragen en spullen worden niet meer weggegooid. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen het materiaal moet betaald worden. En er is een fooienpot. Op die manier leren mensen anders tegen de waarde van kennis en materiaal aan te kijken. Dat moet op termijn leiden tot een mentaliteitsverandering. Die is nodig om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Dat is uiteindelijk het streven van onze werkgroep. Maar vooral is deze activiteit een praktisch middel om mensen met elkaar in contact te brengen. Ook dat is een van onze doelstellingen.”

 Margreet Kruk is benieuwd naar de ontwikkelingen rond windenergie. Wim Meijer licht dat binnenkort toe.