Foto Wim Meijer IIWat is de stand van zaken rond het project Energiek Sint Pancras, vroeg Margreet Kruk van het Repair Café zich af. Wim Meijer, een van de initiatiefnemers voor het oprichten van energiecoöperaties door en voor Langedijkers, licht dit op hoofdlijnen toe.

“Bewust kiezen voor alternatieve energie is een kwestie van een lange adem hebben. Dat hebben wij afgelopen tijd wel geleerd. Maar we zetten door. We richten ons op het gebruik van zonne- en windenergie. Daarbij gaan we niet voor de winst, maar voor de wind”, aldus Wim Meijer. Hij is een man met een missie. Die luidt: mensen in beweging zetten om bewuster met energie om te gaan. Van huis uit is Wim zuinig. Verspillen en weggooien is zonde. Dat geldt niet alleen voor voedsel en kleding, maar ook voor energie. “Het aanbod van fossiele brandstoffen is niet onbeperkt. Eens zijn die bronnen op. Terwijl er vormen van energie zijn die tot in de lengte van dagen in de behoefte van de mens kan voorzien, zoals zonne- en windenergie. Uit dat idee is het oprichten van een energiecooperatie door en voor Langedijkers  voortgekomen. Dat is een coöperatie van Langedijkers die investeren in zonne-en windenergie.  Op die manier draagt de cooperatie bij aan de ambitie van Langedijk om in 2035 klimaatneutraal te zijn.”

“Opwekken van windenergie zal hopelijk op korte termijn te realiseren zijn. Dat levert beduidend meer energie op omdat de wind bij wijze van spreken altijd waait. Maar nieuwe windmolens leiden vaak tot bezwaren. Op dit moment loopt er een discussie tussen de landelijke en de provinciale politiek over de plaatsing van nieuwe windmolens. Wij rekenen op een derde windmolen in de Boekelermeer en drie molens in Oudkarspel. De gemeente wil wel, maar de formele besluitvorming en alle procedures vragen veel tijd. Terwijl ons uitgangspunt is dat we ons sterk maken voor een leefbare regio. Gelukkig hebben we een lange adem. En we rekenen uiteindelijk op wind mee.”

Wim Meijer is benieuwd naar de ontwikkelingen rond de windmolens tussen Langedijk en Schagen. Piet Glas gaat daar nader op in.