“Hebben de ontwikkelingen op de woningmarkt invloed op de vraag naar woningen met een gunstig energielabel?” luidde de vraag van Lawrence Bosschaart (Bink Bouw) aan Frank Bakker van Bakker Schoon Makelaardij. Dit is zijn antwoord:
Frank Bakker-sta
“De afgelopen jaren wordt er in de media steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid en energiebesparing. Met name bij nieuwbouwwoningen wordt de energiezuinigheid ruimschoots benadrukt en wordt het energielabel prominent onder de aandacht gebracht. In de markt van bestaande woningen merkt Bakker Schoon Makelaardij hier tot dusver veel minder van. Sinds 1 januari 2008 zijn eigenaren van gebouwen bij de verkoop of verhuur van een gebouw verplicht een energielabel te verstrekken aan de koper respectievelijk huurder. Tot op heden heeft het energielabel een vrijblijvend karakter: er geldt een verplichting om een energielabel af te geven, maar er staat geen sanctie op het niet verstrekken hiervan. In de praktijk betekent dit dat het energielabel vrijwel niet wordt afgegeven. Hier gaat wel verandering in komen. Uiterlijk in 2013 zullen er maatregelen komen ter handhaving van het energielabel. Vanaf dat moment verwachten wij ook dat het energielabel meer invloed zal gaan krijgen op de markt. Een gunstig label verkoopt uiteraard beter!
Met de stijgende energielasten waar iedereen mee te maken heeft, verwachten wij dat het energielabel in de nabije toekomst een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen bij de verkoop en verhuur van onroerende zaken.”

Op zijn beurt stelt Frank Bakker een vraag aan Karel Otto van Otto’s Kantoorcentrum in Broek op Langedijk. In hoeverre speelt duurzaamheid een rol in jouw branche (kantoor- en gebruiksmaterialen)?