Maart 2014 – ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Zo luidt de eerste regel van het beroemde gedicht Mei van Herman Gorter. Het is een van de hoogtepunten van de poëzie van de Tachtigers en gaat over het nieuwe leven en de verwachtingen daarover.

Met het voorjaar in aantocht, nemen we afscheid van de winter. Die mocht dit jaar overigens geen naam hebben. De dagen met sneeuw en ijs waren op de vinger van een hand te tellen en koud was het nauwelijks. De natuur laat zich duidelijk niet regelen. We wachten dus maar af wat de lente ons brengt. Natuurlijk rekenen we op aangename temperaturen en veel zon. Ook hopen we op een fraaie zomer. Maar stilletjes houden we rekening met een tegenvallend seizoen. We kunnen het weer toch niet beïnvloeden.

Bij de start van de millenniumgemeente Langedijk gingen we ook uit van mooie tijden. Er waren concrete plannen waar een steeds groter wordende groep enthousiaste mensen zich belangeloos voor heeft ingezet. In vijf jaar tijd is veel bereikt. Wat dat betreft kunnen we tevreden terugkijken. Toch zullen eind dit jaar niet alle doelstellingen volledig gerealiseerd zijn. De praktijk is immers weerbarstiger dan de theorie. Plannen maken, idealen realiseren en mogelijkheden uitwerken zijn geen garantie voor succes. Soms moet je uitgangspunten bijstellen omdat er af en toe dingen gebeuren die je niet kunt voorzien.

Afgelopen jaren is gezaaid, komende maanden gaan we oogsten. Aan het eind van dit kalenderjaar maken we de balans op. Ik weet nu al dat die positief is: millenniumgemeente Langedijk heeft het bevorderen van eerlijke handel, het uitbannen van extreme armoe en het streven naar een duurzaam milieu lokaal op de kaart gezet. Deze lente gaan we dat nog verder uitbouwen. Deze nieuwe lente brengt dus niet alleen een nieuw geluid, maar ook een nieuwe site! Daarmee gaan we de millenniumgemeente Langedijk nieuw leven inblazen.