‘Welk van de drie ‘Langedijker millenniumdoelen’ spreekt jullie persoonlijk het meest aan?’ was de vraag van burgemeester Hans Cornelisse aan Bram en Joke Schoon uit Broek op Langedijk.

SchoonS

We kiezen voor doel 1: In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen. Dit spreekt ons het meest aan en hiervoor willen we ook gaan. We beseffen overigens dat hierbij ook niet voorbij kan worden gegaan aan de ‘eerlijke handel en schuldenverlichting’ zoals die in doel 3 zijn geformuleerd.
Zonder eerlijke handel en schuldenverlichting komen we niet van de extreme armoede en honger af. In Malawi-Centraal Afrika, waar wij een straatkinderprojecthebben en een tehuis voor hen bouwen, zijn de zaken die in doel 3 worden genoemd de hoofdoorzaak van veel ellende. Als wij in Nederland en Europa en in VN-verband de kansen vergroten voor Malawi om bijvoorbeeld meer groenten en fruit te exporteren en de importheffingen te verlagen of zelfs helemaal weg te nemen, is er een grote kans dat zij zichzelf kunnen bedruipen. In Malawi gaat het gelukkig al de goede kant op nu. Er liggen echter nog steeds veel bergen witte kool, bloemkool, tomaten en bonen langs de kant van de weg. Er is honger maar bijna niemand van de plattelandsbevolking heeft geld om dit te kopen. Het wordt aan de dieren gegeven of hooguit onderling geruild. Een zuurkool- of conservenfabriek, zoals in Langedijk, zou daar een prima oplossing bieden.
Ze kunnen en moeten deze fabriek dan echter wel zelf bouwen. Dat is goed voor de economie.
Er staat in Malawi al een Broeker Cottage en een school (van u en ons allemaal!) voor de weeskinderen. Dit hebben veertig man zelf gebouwd, in ruil voor elk 1 euro per man per dag. Geef ze een kans zich te bewijzen. Steun de economie in Malawi en andere landen. Bestrijd zo de armoede, dan komt het goed.

Tot zover mijn antwoord. Op mijn beurt heb ik een vraag aan Wietske en Arjan van Breugel in Zuid-Scharwoude: hoe kunnen wij het duurzame leefmilieu veranderen en zodanig verbeteren dat de armoede ook bestreden kan worden?