Earth Overshoot Day, ofwel Aarde Doorschietdag, is de jaarlijkse dag waarop we wereldwijd de natuurlijke hulpbronnen die voor dat jaar beschikbaar waren, hebben verbruikt. In 2015 viel Earth Overshoot Day op 13 augustus, zes dagen eerder dan in 2014.

Het Global Footprint Network (GFN) berekent wanneer Earth Overshoot Day valt. Deze organisatie vergelijkt de mondiale ecologische voetafdruk met de natuurlijke biocapaciteit. Dat is het vermogen van de aarde om haar hulpbronnen – akkerland, vispopulaties, bosbouw – aan te vullen, én het vermogen om de uitgestoten broeikasgassen, zoals CO2, te absorberen. Earth Overshoot Day is dus de datum waarop de menselijke voetafdruk het herstellende vermogen van de aarde in dat jaar overschrijdt.

CO2-uitstoot Nederland toegenomen
Nederland doet daar volop aan mee. Een voorbeeld: in het tweede kwartaal van 2015 was de CO2-uitstoot in Nederland 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit werd vooral veroorzaakt door de groei van de economie, het hogere gasverbruik door huishoudens en doordat energiecentrales meer kolen gebruiken in plaats van aardgas. Gecorrigeerd voor het weereffect – vooral april was kouder dan vorig jaar – nam de CO2-uitstoot toe met 2,7 procent.

Mensenrechten, klimaat en biodiversiteit
De ecologische overbelasting raakt aan alle drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid van de ASN Bank: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Doordat de aarde overvraagd wordt, vermindert de biodiversiteit drastisch en verslechtert het klimaat. Dat heeft een negatieve invloed op de gezondheid en op de mogelijkheden van mensen om te zorgen voor voeding en onderdak. 

Wat kunt u doen?
Voor zover u dat niet al doet, kunt u uw eigen voetafdruk beperken. Bijvoorbeeld met tips vanMilieu CentraalUrgenda en Natuur & Milieu. Of de voetafdruk van uw bedrijf verminderen.

U kunt ook uw stem laten horen. In de aanloop naar de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs in december mobiliseren milieuclubs en actieorganisaties zoveel mogelijk mensen. Zo willen ze stevige maatregelen afdwingen. U kunt bijvoorbeeld met Milieudefensie of met deNederlandse kerken mee naar Parijs, of meedoen aan de wereldwijde klimaatmars van Avaaz.

U kunt ook de petitie tekenen van 350.org. Deze beweging roept wereldleiders op de fossiele brandstoffen in de grond te laten zitten en over te stappen op hernieuwbare energie.