schoner

Geachte inwoner van Langedijk,

Duurzaamheid: we kunnen er niet meer omheen. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd
met de gevolgen van de opwarming van de aarde, de noodzaak tot het verminderen van CO2-uitstoot, meer zonne-energie, meer elektrisch rijden, stenen uit de tuin om wateroverlast te voorkomen of afval dat weer grondstof wordt. En het een is nog harder nodig dan het andere.

Een deel van deze maatregelen kunt u zelf nemen en een ander deel wordt door de gemeente opgepakt, of zelfs regionaal. Zo is er de Regionale Energie Strategie (RES), waarbij de gemeenten in Noord-Holland Noord gezamenlijk en stap voor stap over gaan naar energiebesparende maatregelen en duurzame energie en warmte. De gemeente Langedijk is uiteraard partner in de Regionale Energie Strategie, want duurzaamheid is een belangrijke pijler onder het beleid van Langedijk.

Om te komen tot een op maat gesneden aanpak, is het nodig dat we weten wat er onder onze
inwoners leeft, wat u echt belangrijk vindt, wat u zelf zou kunnen doen, wat u van de gemeente verwacht en het tempo waarin de stappen genomen worden.

Daarom gaat de gemeente Langedijk in samenwerking met Schoner Noord-Holland graag met u in gesprek tijdens een Duurzaamheidscafé op:

Datum: Donderdag 16 januari 2020
Aanvang: 19.00 uur
Deur open vanaf 18.30 uur
Locatie: Restaurant De Burg
Dorpsstraat 572, Noord-Scharwoude

Tijdens dit Duurzaamheidscafé zullen we in groepen 5 pijlers onder het duurzaamheidsbeleid
van Langedijk bespreken. Het duurzaamheidscafé werkt volgens het principe van een Wereldcafé. We ontvangen u dan ook in een sfeervolle ambiance en ook aan hapjes en drankjes zal het u niet ontbreken. Na een korte pauze bespreken we met een gespreksleider de resultaten. Na afloop - we verwachten rond 21.30 uur klaar te zijn - is er nog gelegenheid tot gezellig napraten.

We hopen dan ook van harte dat we u mogen begroeten tijdens dit Duurzaamheidscafé want
uw mening telt! Het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan via www.schonernoordholland.nl . Graag tot de 16e januari. Maak samen het verschil!

Met vriendelijke groet,

Nils Langedijk
Wethouder duurzaamheid

gemeente