Foto Hans CornelisseSinds de zomer van 2010 staat de Millennium Mix in het Langedijker Nieuwsblad en op de site van Millennium Gemeente Langedijk. Na vijf jaar eindigt deze reeks. De laatste bijdrage is van burgemeester Hans Cornelisse. Hij verrichte op 7 juli 2010 ook de aftrap.

In de Millennium Mix wisselden twee bijdragen elkaar af: In  Renske’s Rede(n) gaf voormalig topturnster Renske Endel haar mening over allerlei ontwikkelingen in de wereld. Overigens is zij eind 2014 gestopt met haar bijdragen. In de Millennium Marathon beantwoorden diverse Langedijkers zeer uiteenlopende vragen over de millenniumdoelen. In deze rubriek wijzen de deelnemers zelf een opvolger aan en leggen hem een vraag voor.

Hans Cornelisse gaf indertijd aan dat hij ‘met plezier de Millennium Marathon wil starten’.  De reden? “Millennium Gemeente Langedijk vormt een aansprekend kader dat inwoners de kans biedt om zelf een bijdrage te leveren aan de oplossing van mondiale problemen. Zaken als extreme armoede, honger en oneerlijke handel geen ver-van-mijn-bed-show meer zijn, maar naar Langedijk worden vertaald. Onder de vlag van Millennium Gemeente Langedijk kun je er wél wat aan doen, thuis en op het werk.”

Dat de rubriek aanslaat, blijkt uit de uiteenlopende reacties. Die komen van scholieren (de jongste deelnemer is 11), inwoners, maatschappelijke organisaties, plaatselijke politici en het lokale bedrijfsleven. Ieder heeft zijn eigen visie en mening,  allen komen met een standpunt of een duurzame oplossing voor zeer uiteenlopende vragen. “Die diversiteit geeft wel aan hoe breed de belangstelling voor de millenniumdoelen is. Vaak gaat het om kleine dingen, die het verschil maken. Zoals de televisie uitdoen als je de deur uitgaat. Of bewust de restproducten van je bedrijf afdragen aan de plaatselijke kinderboerderij. In beide gevallen gaat het om het voorkomen van verspilling. Daar begint het mee. Uiteindelijk kan dat leiden tot een levenshouding waar delen met anderen of vermindering van je footprint centraal staan. De inwoners van onze gemeente hebben de afgelopen vijf jaar laten zien wat zij doen voor een duurzame wereld. Ieder heeft daar op eigen wijze aan bijgedragen. Daardoor is een bewustwordingsproces in gang gezet. Dat was uiteindelijk de bedoeling. Dat is gelukt, daarom stopt deze bijdrage. Er is gekozen voor een nieuwe reeks waarin de oude uitgangspunten centraal blijven staan. Want de middelen veranderen, het doel blijft ongewijzigd: samen werken aan een duurzame wereld!”

Dit is de laatste Millennium Mix. Half januari 2016 start een nieuwe reeks.