Begin 2013 kreeg de werkgroep Internationale projecten van het Gorgora Development Board het verzoek hen te helpen met het bouwen van een toiletgebouw bij de kleuterschool.

Ongeveer 60 schoolkinderen op de kleuterschool deden, door het ontbreken van een toilet, hun behoeften in de omgeving van de school. Werkgroep Internationale Projecten heeft besloten dat de bouw van een toiletgebouw en het bijbehorende onderwijs in hygiëne past in hun centrale doelstelling ‘de levensomstandigheden en de gezondheidstoestand van de lokale bevolking te verbeteren, waarbij de lokale bevolking een centrale en actieve rol heeft in het realiseren van het project en het toekomstige beheer’. Na het opstellen van de te maken kosten zijn we actief op zoek gegaan naar fondsenwerving. Een sponsorloop van Jan Arentsz afdeling Langedijk in maart 2013 heeft het mogelijk gemaakt om in november 2013 te starten met de bouw. Met deze verantwoording willen wij jullie laten zien wat de resultaten tot nu toe zijn.

In nauw overleg met het Gorgora Development Board en de lerares van de kleuterschool is de plek gekozen vlakbij de kleuterschool.

In 2008 heeft de Stichting Tim&Kim Village samen met de Grontmij een onderzoek laten uitvoeren naar de drinkwater en sanitatie voorzieningen in Gorgora. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is gekozen voor een eenvoudig systeem met ventilatie. Daarbij kan de septictank, zodra deze vol is, worden geleegd. Er zijn vier toiletten gemaakt: twee voor de jongens en twee voor de meisjes.

Jan Arentsz afdeling Langedijk heeft op 29 maart 2014 een sponsorloop georganiseerd om de bouw mogelijk te maken. Verschillende klassen hebben vooraf uitleg van de werkgroep gekregen waarvoor zij het geld gaan inzamelen.

Er is bewust voor gekozen om te werken met lokale aannemers zodat het geld in het dorp blijft en hiermee de plaatselijke economie wordt gestimuleerd. Met de hand is er een gat gegraven van zes bij 3.5 meter breed en drie meter diep. Hierin is een betimmering aangebracht en beton gestort voor de septictank. Bovenop deze tank is de fundering aangebracht en zijn van cementen bouwblokken muren gemetseld. Voor de ventilatie zijn er openingen in de zijkant aangebracht. De blokken zijn vervolgens gestuukt en geschilderd met de plaatselijk veel gebruikte roze/oranje verf, daarna is het dak van golfplaten geplaatst.

Het schoonmaken van het toilet wordt uitgevoerd door de lerares van het kleuterschooltje. Groot onderhoud wordt uitgevoerd door GDB. Voor het wassen van de handen wordt gebruik gemaakt van een kraantje op ongeveer tien meter afstand an het toiletgebouw. Om de lerares te ondersteunen bij de voorlichting over het gebruik van het toilet worden er posters ontwikkeld met eenvoudig pictogrammen.