Bestuur

Langedijk 4GlobalGoals wordt vanaf april 2020 een stichting. Op dit moment zijn wij bezig met de noodzakelijke activiteiten om dit mogelijk te maken. Alle bestaande projecten worden tot die tijd op de gebruikelijke wijze uitgevoerd.

Het bestuur van de stichting in oprichting 'Langedijk4GlobalGoals' wordt gevormd door:

  • Klaas Zwart; voorzitter
  • Cock de Vries; secretaris
  • Kees Vestering; penningsmeester

 

Daarnaast komt 6 x per jaar het bestuur bijeen met alle projectleiders om de diverse activiteiten te bespreken.

Huidige leden zijn:

  • Klaas Zwart
  • Cock de Vries
  • Harry van Steden
  • Willem Poortvliet
  • Johan de Vries
  • Piet Glas
  • Gerard Langedijk

Werkplannen en Jaarverslagen