Bestuur

Eind januari 2020 is de stichting Langedijk4GlobalGoals opgericht. Alle zichtbare activiteiten liggen sinds 13 maart echter stil vanwege de coronacrisis. Vanaf september willen we diverse projecten weer opstarten.

Het bestuur bestaat uit vijf leden, te weten: Klaas Zwart (voorzitter), Wina Fakkeldij (penningmeester), Cock de Vries (secretaris) en de algemene leden Harry van Steden en Piet Glas. Daarnaast zijn de volgende projectleiders/adviseurs actief: Gerard Langedijk (Repair Café), Willem Poortvliet (Bekerstreet), George Tiemstra (Bestrijding energiearmoede), Johan de Vries (Nacht van de Nacht) en Kees Vestering (Fairtrade).

Het bestuur komt vijf keer per jaar bijeen met alle projectleiders om de activiteiten te bespreken.

Werkplannen en Jaarverslagen