Bestuur

Eind januari 2020 is de stichting Langedijk4GlobalGoals opgericht. Alle zichtbare activiteiten liggen sinds 13 maart 2020 echter stil vanwege de coronacrisis.

Het bestuur bestaat uit vier leden, te weten: Klaas Zwart (voorzitter), Wina Fakkeldij (penningmeester), Cock de Vries (secretaris) en het algemeen lid Piet Glas. Daarnaast zijn de volgende projectleiders/adviseurs actief: Gerard Langedijk (Repair Café), Willem Poortvliet (Bekerstreet), George Tiemstra (Bestrijding energiearmoede)  en Johan de Vries (Nacht van de Nacht).

Het bestuur komt vijf keer per jaar bijeen met alle projectleiders om de activiteiten te bespreken.

Werkplannen en Jaarverslagen