Bestuur

Op 19 mei is de zelfstandige stichting Langedijk 4GlobalGoals opgericht. De activiteiten liggen sinds 13 maart nagenoeg stil vanwege de coronacrisis. In de loop van dit jaar verwachten we diverse projecten weer op te kunnen starten.

 

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:

· Klaas Zwart, voorzitter

· Wina Fakkeldij, penningmeester

· Cock de Vries, secretaris

 

De overige bestuursleden zijn (vooralsnog):

· Harry van Steden

· Piet Glas

 

Het bestuur komt vijf keer per jaar bijeen met alle projectleiders om de activiteiten te bespreken.

Werkplannen en Jaarverslagen