Millenniumgemeente heeft een nieuwe website! De site is ook via tablet en smartphone te raadplegen. Bovendien kunnen bezoekers zelf reageren op nieuwsberichten.

Millenniumgemeente Langedijk richt zich op de realisatie van drie doelstellingen, namelijk: eerlijke handel, uitbannen van  extreme armoede en een duurzaam milieu. Eind dit jaar wordt de balans opgemaakt en volgen plannen voor de komende jaren. Via de nieuwe site kunnen de lokale ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. Dat vergroot de betrokkenheid van bewuste inwoners van Langedijk.