skip to Main Content

Samen op weg naar
een duurzame wereld

Lees meer over ons
Langedijk4
GlobalGoals

Stichting Langedijk4GlobalGoals zet zich in voor een duurzame samenleving. We richten ons daarbij op zes van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

Wat wij doen

Bomenactie

In maart 2021 hebben we een overeenkomst getekend met Great Business en Eden Reforestation Projects voor het planten van 5.000 bomen. Eden Reforestation Projects richt zich wereldwijd op het duurzaam verminderen van armoede. De locaties waar zij actief zijn, behoren tot de armste in de wereld. Bovendien zijn ze sterk ontbost, maar hebben van oorsprong een rijke natuur. Deze aanplant betekent werk en welvaart voor de lokale bevolking, een nieuwe aanwas van bomen en toename van de biodiversiteit. Dankzij twee giften hebben we in 2021 duizend extra bomen laten planten. Ook dit jaar gaan we weer bomen (laten) planten: Elk kwartaal doneren we 750 nieuwe bomen!

0
Bomen zijn er al geplant.

Initiatieven

Er is een aantal vaste projecten, we organiseren verschillende acties en er zijn periodiek aansprekende activiteiten. Die variëren van grote publieksbijeenkomsten tot kleinschalige sessies voor specifieke groepen. Bezoekers kunnen er kennismaken met duurzame ideeën en ontwikkelingen.

Lees meer
Back To Top